fbpx
Home / Publicaties / Drempelwaarden overschreden?

Drempelwaarden overschreden?

maandag, 1 november, 2021
Heb jij een brief ontvangen van het RIZIV i.v.m. de verantwoordingsdrempel?

Zorg er dan voor dat je helemaal up to date bent over je rechten en verplichtingen!

 

Hoe zit het eigenlijk met de regels over de verantwoordingsdrempel?

Bij het Koninklijk Besluit van 29 september 2019 werd een verantwoordingsdrempel voor de aangerekende prestaties binnen de thuisverpleging (artikel 8 Nomenclatuur) ingevoerd. De drempel is als volgt bepaald:

  • Voor de fulltime loontrekkende: per kalenderjaar mogen 22.000 W-waarden worden aangerekend per verpleegkundige of zorgkundige
  • Voor de fulltime zelfstandige: per kalenderjaar mogen 40.000 W-waarden worden aangerekend per verpleegkundige of zorgkundige
  • Voor de parttime loontrekkende en zelfstandige: per kalenderjaar mogen 40.000 W-waarden worden aangerekend per verpleegkundige of zorgkundige

Een W-waarde is een sleutelwaarde die overeen komt (voor 2021) met 4,792593. Met andere woorden, de vergoedingen die jaarlijks worden uitbetaald door het RIZIV liggen volgens de drempelwaarden, afhankelijk van het statuut, tussen 105.437,05 euro en 191.703,72 euro.

 

Heb jij een brief ontvangen dat je de drempelwaarden hebt overgeschreden?

Eerst en vooral: geen paniek! Het RIZIV gebruikt de drempelwaarden, zoals zelf aangegeven op de website, “Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en frauduleuze praktijken te bestrijden is er een maximumaantal aanrekeningen per kalenderjaar vastgesteld voor verpleegkundigen en zorgkundigen. Het gaat niet om een blokkering van de facturatie, maar over een mogelijke recuperatie van de overschreden waarden.”

 

Wat nu?

Je kan je steeds verantwoorden en de redenen aangeven waarom de drempelwaarden overschreden zijn. Mogelijke redenen kunnen zijn:

  • Een herverdeling van de forfaits (bv. jij gaat ‘s morgens en je collega ‘s avonds de zorg doen bij een patiënt maar het forfait werd op jouw RIZIV-nummer aangerekend)
  • Een grotere hoeveelheid aan werk doordat je collega is uitgevallen, er meer patiënten je hulp nodig hadden,…
  • Specifiek m.b.t. de corona-crisis: de verhoging van de forfaits (die eveneens een W-waarde betreft) zorgt voor een verhoging van je aantal aangerekende w-waarden. Voor de covid-crisis werd de drempel bv. niet overschreden.
  • enzovoort…

 

Moet ik nu een bedrag terugbetalen aan het RIZIV?

De DGEC (controle-orgaan bij het RIZIV) zal je verantwoording nagaan en kijken of deze voldoende ondersteunend is voor de overschrijding van de W-waarden. Vinden zij dat de argumentatie niet afdoende is, dan kan er een controle volgen. Dit gebeurde reeds in een voorgaand nationaal onderzoek waarbij, na het versturen van de brieven omtrent de overschrijding van de drempelwaarden, bij een aantal verpleegkundigen een controle-onderzoek werd gestart. Bij deze controle is het aangeraden om juridische hulp in te roepen!

 

Wij helpen jou uiteraard graag verder! U kan ons vrijblijvend contacteren indien u juridische ondersteuning wenst. Neem zeker ook een kijkje bij onze opleidingen zodat u op een RIZIV-proof wijze thuis-verpleegt!

 

Opiniestuk

Dat de controles op de drempel nu zo uitgebreid worden gevoerd, is voor veel thuisverpleegkundigen een slag in het gezicht na de grote inspanningen die zij geleverd hebben in het “coronajaar” 2020. Immers, veel collega’s vielen uit, er waren nog meer patiënten die thuis verzorgd moesten worden, en het aantal verpleegkundigen daalt. Ergo, veel meer werk voor veel thuisverpleegkundigen, waardoor er logischerwijs ook meer inkomsten gegenereerd worden. Het werk dient gedaan te worden en er zijn onvoldoende thuisverpleegkundigen om al het werk te verdelen zodoende dat niemand boven de 40.000 w-waarden zou komen.

Veel thuisverpleegkundigen hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt en amper vakantiedagen genomen. Dat daar een mooie verloning tegenover staat, is dan ook evident. Dat zij nu worden ‘getrakteerd’ op een brief om te verantwoorden waarom zij de drempel overschreden, voelt dan ook aan als het deksel op de neus krijgen.

Bovendien werd er gedurende een bepaalde periode voorzien in bijkomende pseudocodes met w-waarden om de “bijkomende uitgaven voor beschermingsmateriaal en gederfde inkomsten te compenseren”. Toentertijd werd hieromtrent een parlementaire vraag gesteld aan minister Vandenbroucke, met name of de drempel in die periode zou worden opgeheven, zodat de thuisverpleegkundigen niet in de problemen zouden komen wat betreft een controle door de DGEC. De minister antwoordde toen dat de verhoging er niet toe zou leiden dat het totale aantal w-waarden op jaarbasis zou worden overschreden en ging er van uit dat de verpleegkundigen geen financiële schade zouden oplopen in de covidperiode door de toepassing van de drempel. Niets blijkt echter minder waar. De verhoging van de w-waarden als tegemoetkoming, komt nu nog slechts over als een vergiftigd geschenk. Immers, hoewel het (nog) niet vaststaat dat een overschrijding van de drempel sowieso een terugvordering tot gevolg zal hebben, dienen de thuisverpleegkundigen die overigens nog steeds zoveel werk hebben, hun tijd te steken in het invullen van een uitgebreide vragenlijst en het uitwerken van een verantwoording voor de DGEC. Een heel jammerlijke zaak…

(Violette Vanscheeuwijck)

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.