fbpx

Privacybeleid

Privacybeleid

E-VM Consulting hecht veel belang aan uw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

U treft daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen het kantoor en de (potentiële) klanten evenals op haar dienstverleners.

1. De verwerker van uw gegevens

E-VM Consulting, met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Langevelddreef 26 001 en met ondernemingsnummer 0743582303 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

2. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op de website, dan worden uw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die u ons mee deelt door ons verzamelt.

Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens ons worden meegedeeld door derden in het kader van onze juridische dienstverlening, bijvoorbeeld bij de behandeling van een dossier.

3. Voorwaarden

In volgende gevallen worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

  • mits uw expliciete toestemming,
  • indien dit nodig is om een door u gevraagde dienst te verlenen,
  • indien dit wettelijk verplicht is,
  • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat E-VM Consulting het nodige kan doen voor de juridische dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden uw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om u op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij E-VM Consulting. 

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van E-VM Consulting. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u een uitnodiging ontvangt voor evenementen die het kantoor organiseert, kan u een wenskaart ontvangen vanwege het kantoor enzovoort.

5. Duur?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening evenals gedurende de periode van 5 jaar na het afsluiten van uw dossier.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

E-VM Consulting is zodanig georganiseerd dat uw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet E-VM Consulting in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt het kantoor over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij het kantoor verbonden aan het privacy-beleid.

7. Worden er gegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van E-VM Consulting. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze juridische diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heeft u?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • recht op intrekking van uw toestemming;
  • recht op inzage en/of kopiename;
  • recht op aanpassing of rectificatie;
  • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
  • recht van bezwaar en
  • recht op overdraagbaarheid.

U kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met E-VM Consulting. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@e-vmconsulting.be) of per post (Langevelddreef 26, 9840 De Pinte). Binnen een termijn van vier weken wordt u per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve indien uw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan uw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van uw verzoek.

9. Klachtmogelijkheden

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en heeft u ook de mogelijkheid om:

10. Slotbepaling

E-VM Consulting behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. U kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.