fbpx
Home / Overige Diensten

Overige diensten

Alle medewerkers hebben een brede opleiding genoten. Op die manier kunnen wij uw dossier binnen elk rechtsgebied met de nodige bekwaamheid behandelen. Elk van onze medewerkers heeft bovendien zijn eigen specialisaties, zodat wij u voor elk geschil op kwalitatieve wijze kunnen bijstaan in onder meer de volgende rechtsdomeinen:

Contracten en contractuele geschillen

 • Aannemingsovereenkomsten en -geschillen
 • Samenwerkingsovereenkomst en -geschillen
 • Huurovereenkomsten en -geschillen
 • Koopovereenkomsten en -geschillen

Ondernemingsrecht

 • Vennootschapsvormen en -structuren
 • VZW’s
 • Statuten(wijzigingen)
 • Invordering facturen
 • Consumentenbescherming
 • (on)eerlijke concurrentie en marktspraktijken

Aansprakelijkheid

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Schadebegroting (lichamelijk letsel)

Projectontwikkeling: zorgbeheer en assistentiewoningen

 • Woonzorgdecreet
 • Statuten en overeenkomsten
 • VME-wetgeving
 • Crisis- en overbruggingszorg

Familierecht, jeugdrecht en bewindvoering

 • Echtscheidingen
 • Adoptie
 • Afstamming
 • (handels- en wils-)bekwaamheid
 • Bewindvoering
 • Bijstand voor minderjarigen

Arbeids- en sociaal recht

 • Arbeidsovereenkomsten en geschillen
 • Ontslagbemiddeling en ontslagvergoedingen
 • Arbeidsreglementen
 • Arbeidsinspectie (en bijstand in verhoor)
 • Procedures door Dienst Administratieve Controle - DAC (en bijstand in verhoor)
 • Detachering
 • Sociaal zekerheidsrecht

Strafrecht en Cassatie in strafrecht

 • Verkeersrecht
 • Bijstand bij politieverhoor zowel voor minder- als meerderjarigen (Salduz)
 • Algemeen strafrecht: raadkamer, rechtbank van eerste aanleg en hof van assisen (zowel voor de burgerlijke partij als de verdachte)
 • Strafuitvoering: SURB
 • Penitentiair recht: bijstand bij een tucht in de gevangenis, klachten- en beroepscommissie, directeur-generaal
 • Maatregelen ter bescherming van de maatschappij: internering (KBM), TBS (SURB)
 • Medisch strafrecht (beroepsgeheim, onopzettelijke slagen en verwondingen)
 • Cassatie in strafzaken

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.