fbpx
Home / Publicaties / Jaarverslag DGEC: een overzicht voor de thuisverpleging

Jaarverslag DGEC: een overzicht voor de thuisverpleging

donderdag, 5 augustus, 2021

In een notendop

38,33 % van het aantal fraudeonderzoeken en 74,70 % van het tenlastegelegde bedrag in alle fraudeonderzoeken gaan over 23 thuisverpleegkundigen (tabel 13). Hoewel deze beroepsgroep het grootste aandeel van onze fraudeonderzoeken inneemt, benadrukken we dat dit slechts over een fractie gaat (< 0,1 %) van het aantal actieve thuisverpleegkundigen in België (± 32.000 in 2019).

De toon lijkt in dit jaarverslag alvast positiever ten aanzien van de beroepsgroep. Maar…de thuisverpleging blijft het meest gecontroleerde zorgberoep…

 

Uitgebreid

Het jaarverslag van 2020 werd vandaag gepubliceerd op de website van het RIZIV. Wij geven de belangrijkste punten voor de thuisverpleging mee die uit het verslag blijken:

  • Het nationale controle-onderzoek naar de aanrekeningen door thuisverpleegkundigen voor zorgen die ze verleenden in een woon- of verblijfplaats voor mensen met een handicap resulteerde in een totaal bedrag aan niet-correct aangerekende zorgen van 620.634,88 euro. Dit bedrag werd aangerekend door 49 verpleegkundigen of groeperingen van verpleegkundigen. Er werden naar 186 verpleegkundigen waarschuwingen gestuurd wanneer het teruggevorderde bedrag minder dan 3.000,00 euro was.
  • Opnieuw blijkt de thuisverpleegkunde het meest gecontroleerde zorgberoep: 164 van de 299 individuele controle-onderzoeken werden gedaan bij verpleegkundigen.

(afbeelding afkomstig uit bron onderaan vermeld)

  • Er werden in totaal 60 onderzoeken gekwalificeerd als fraudeonderzoeken. Van deze 60 hebben 23 onderzoeken betrekking op verpleegkundigen. Het totale fraudebedrag (over de 60 onderzoeken) bedraagt 3.373.404,00 euro waarvan 2.520.101,25 euro of 74,70% bij verpleegkundigen werden vastgesteld.
  • 10 verpleegkundigen/thuisverplegingspraktijken werden tijdelijk geschorst van de derdebetalersregeling.

Nog belangrijk bleek het tijdig factureren. De regelgeving stelt immers dat de zorgen die je uitvoert binnen de maand na de uitvoering ervan moeten worden gefactureerd. Dit bleek niet voor alle verpleegkundigen een gekende regel.

 

Wat kunnen we nog verwachten?

In het actieplan 2018-2020 voor de handhaving binnen de gezondheidszorg werd voor de thuisverpleging, naast de gebruikelijke controles, het instellen van de verantwoordingsdrempels voor de W-waarden en de controle van de overschrijding van deze drempels naar voren geschoven. Dit resulteerde (voorlopig) volgens het jaarverslag in de volgende vaststelling:

  • 3 brievencampagnes in 2018-2018 waarbij een analyse van de praktijkvoering werd gevraagd aan verschillende verpleegkundigen met hoge profielen. De antwoorden op deze brieven resulteerden in de opstart van meerdere controle-onderzoeken en verschillende vragen tot inregelstelling om in de toekomst correct aan te rekenen.

De verplichting tot het inlezen van de eID werd (en is nog steeds) tijdelijk geschorst ingevolge de corona-crisis waardoor de controle volgens de DGEC bemoeilijkt werd.

Ook in de toekomst zal de verantwoordingsdrempel verder worden gecontroleerd. Er zullen in de softwareprogramma’s aanpassingen worden geïmplementeerd om beter te kunnen nagaan welke zorgen op welke zorgverlener (binnen een groep of bij het werken met zorgkundigen) werden aangerekend. Zo zou er een meer realistisch beeld kunnen worden gevormd van elk profiel. Deze implementatie werd goedgekeurd binnen de Overeenkomstencommissie.

 

Besluit

Hoe dan ook zullen de gebruikelijke controles blijven plaats vinden. Er is een duidelijke tendens te merken, vanuit de bijstand die ons kantoor verleend, dat ook bepaalde wetgeving grondiger wordt gecontroleerd. Zo stellen wij vast dat het werken met zorgkundigen en het naleven van de voorwaarden meer dan voordien aan controle onderworpen is.

 

Wil jij ook helemaal up-to-date zijn en zorgen dat je “RIZIV-proof” werkt? Volg dan onze opleidingen in september online of kom naar onze studiedag dit najaar (later meer). Wij helpen jou op weg en leggen jou tot in de puntjes uit wat een RIZIV-controle inhoudt, hoe je je verpleegdossiers correct kan bijhouden en wat je moet doen om de KATZ-schaal juridisch juist toe te passen!

 

Bronnen: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/actieplan_handhaving_gezondheidszorg_2018_2020.pdf

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/evaluatie_controle_activiteitenverslag_2020.pdf

Afbeelding bron:

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/evaluatie_controle_activiteitenverslag_2020.pdf

Wenst u meer informatie?​

Om u optimaal te kunnen bijstaan, verzekeren wij een permanente bereikbaarheid.